Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming in. De nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU hetzelfde.

Er zijn dus een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan wij als therapeuten aan moeten voldoen wanneer wij gegevens van u vastleggen.

De maatregelen

De maatregelen die de AVG noemt zijn:

  • het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten: Wij laten u zien welke gegevens wij van u noteren.
  • het uitvoeren van een veiligheidscontrole van het digitale cliëntendossier: wanneer wij gegevens van u opslaan zijn deze (digitaal) beveiligd.
  • Wij houden een register bij van datalekken die zijn opgetreden.
  • Wij kunnen aantonen dat u als cliënt daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor het vastleggen van gegevens in het cliëntendossier.

Wij hebben een register van verwerkingsactiviteiten.

Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die wij vastleggen in het cliëntendossier, of in een digitaal programma. Wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar om vraagt, kunnen wij deze laten zien.

In het register van verwerkingsactiviteiten nemen wij het volgende op:

  • een omschrijving van de persoonsgegevens die wij verwerken van u als cliënt
  • een beschrijving van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt worden
  • Het recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens
  • welke organisatorische en technische maatregelen genomen zijn om de persoonsgegevens te beveiligen
  • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
  • hoe wij omgaan met een datalek

Chantal Poels | Praktijk voor holistische gezondheid op natuurlijke basis
Nagelbeek 68, 6365 EL Schinnen
www.chantalpoels.nl
info@chantalpoels.nl

Document Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) register van verwerkingsactiviteiten.

A: Benoemen persoonsgegevens: Hieronder ziet u welke persoonsgegevens ik van u vraag en bewaar.

Naam,
Adres,
Postcode,
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
E-mailadres ouders (bij minderjarigen)
Gezondheid
Medicijngebruik

Privé of werksituatie (of school) i.v.m. gezondheid Toestemming ouders/voogd behandeling

B: Doeleinden van de persoonsgegevens die door mijn praktijk worden verwerkt.

1. Contactgegevens:

Contactgegevens heeft mijn praktijk nodig om afspraken te maken of te annuleren. Emailadressen gebruikt mijn praktijk om aanbiedingen te kunnen geven en contact te houden met mijn cliënten.

2. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens 5 jaar vanaf datum acceptatie algemene voorwaarden en langer indien dit nodig is. U kunt op elk moment uw gegevens inzien of deze op aanvraag laten verwijderen.

3. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht. Wij gaan zorgvuldig om met uw privégegevens.

4. Minderjarigen

Indien de cliënt minderjarig is heeft deze toestemming nodig van zijn ouders of verzorgers.

Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Minderjarigen zijn zelf bevoegd om toestemming te geven voor het doorbreken van de zwijgplicht in geval van hulp die nodig is of zij denken nodig te hebben.

C: Hoe wordt u als client geïnformeerd?

Wij informeren u mondeling over de dossierplicht tijdens de intake.

Deze informatie ligt vast in deze schriftelijke behandelovereenkomst, die u vooraf de behandeling ondertekent.

Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, dossierplicht en algemene voorwaarden.

Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven ouders schriftelijk toestemming voor de behandeling.

D: Wie hebben inzage in uw cliëntendossier?

Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Ik bewaar de dossiers in een afgesloten kast/ruimte. Ik heb een beroepsgeheim. Collega therapeuten hebben toegang tot cliëntendossiers.

Wanneer uw casus wordt besproken tijdens intervisie gebeurt dit anoniem en onherkenbaar

E: Hoe is de beveiliging van cliënten dossiers geregeld in onze praktijk?

Wij werken met een digitaal cliëntendossier dat is beveiligd met een wachtwoord

Wij maken regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden

Doordat ik regelmatig een update van de software installeer, zorg ik ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is.

Online afspraken: wanneer u uw gegevens invoert op onze online agenda zijn deze beveiligd met een wachtwoord. Deze externe software is beveilig.

I.v.m. boekhouding wordt uw naam adres en woonplaats vermeld, hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst met de externe partij afgesloten.

F. Hoe gaan wij om met datalekken?

Wanneer nodig melden wij de datalek aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).